Wat Nederlandse bedrijven moeten weten over kansen op internet

Hoe leef je nog zonder internet? Je kunnen voorstellen dat je het voorheen zonder of minder mee deed, is haast ongelooflijk. De ontwikkelingen op dat gebied, die ook nog gepaard gaan met apparatuur, is ook nauwelijks bij te houden. Het stopt niet daarbij. Bent u gereed voor de overspoeling door smart-devices? Dan gaat niet over die nieuwe smartwatch van je waarmee de tv op afstand wordt bediend. Er zullen in 2020 een stuk of 50 miljard apparaten verbonden zijn via het IOT ( Internet OF Things | Internet van Dingen ).

In de nabije toekomst zal deze inval productieprocessen moeten verbeteren en oplossingen kunnen bieden op fronten zoals:

  • Het persoonlijke: de wetenschap heeft het leven en handelingen die jij voorheen op handmatige wijze pleegde al aardig aangepast. Stel je voor dat de nieuwe diensten het leven nog verder vergemakkelijken, veiliger en ook aangenamer maken.
  • Sociale –en politieke: dat houdt in duidelijkere informatie naar de gemeenschap en vooral de klanten, beter onderwijs, betere gezondheidszorg, een beter milieu en een betere bestrijding tegen criminaliteit.
  • Commercieel front: dit moet efficiëntere processen teweeg brengen, lagere kosten voor logistiek en opslag, meer gericht op de behoeften van de klant.

De aanpak

Deze impact wordt al binnen de periode van de komende vijf jaren verwacht. Dat wil zeggen dat er geavanceerder apparatuur jouw richting opkomt. Niet alleen voor het huis, maar ook voor de voertuigen en jouw werkplek. De mens heeft misschien zijn piek bereikt, maar de technologie gaat nog steeds vooruit.

Dit zal een enorm effect op hebben jou als consument en zeker ook op het bedrijfsleven. Op de eerste bespreking van het IOT, in september van 2015, zijn er haast 200 gegadigden, entrepreneurs en experts bij elkaar gekomen om te bespreken wat deze stroom van technologische ontwikkelingen voor hen kan betekenen en hoe ermee om te gaan. Vanuit verscheidene invalshoeken zijn er toen uiteenlopende zaken aangehaald, maar waarover zij het allemaal eens waren, is: dat door dit gebeuren ons leven veel zal veranderen in de komende 20 jaren, alleen kan niet voorspeld worden in welke richting.

De industrieën en markten worden degelijk beïnvloed door deze ontwikkelingen, doordat de huidige technologieën goedkoper en toegankelijker zijn. Hierdoor moeten zij zich enorm aanpassen, want krijgen de kleine opstartende bedrijven, die op het juiste moment de technologische ontwikkeling meenemen, als concurrenten. Veranderingen en het aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen zijn gemakkelijker voor nieuwe bedrijven / ondernemingen dan bij gevestigde bedrijven met hun bestaande bedrijfsmodellen.

Voor grote bedrijven met een complexer structuur zou het beste advies zijn een dochteronderneming te vormen, volledig onafhankelijk om zo een nieuw bedrijfsmodel aan te nemen, die dan inspeelt op de nieuwe technologieën. Die tak van het bedrijf bloeit voorbij de moederonderneming, waardoor er toch nog geconcurreerd kan worden. Liever op zo een manier aan top blijven dan uit het veld geslagen te worden door de concurrent. Van cruciaal belang voor zo een onderneming is bewust te zijn van de technologische ontwikkelingen en in te spelen op de vraag van de consument, voordat de concurrent de gehele markt veroverd heeft.

Voor een land als Nederland is het moeilijk concurreren met een land als de VS, zeker voor het MKB. Deze loodgieter uit Alkmaar probeert al jaren mee te draaien maar het blijft lastig zegt hij: ‘De VS beschikt gewoon over meer durfkapitaal, in Nederland is dat niet zo’. Ik probeer al jaren bezoeker op mijn lekkage en verstoppingen pagina te krijgen, maar het lukt gewoon niet! Ook onderhoud ik een blog, maar dat is erg tijdrovend.’ Het doet geen kwaad te dienen als proeftuin, zodoende schalen op nieuwe concepten en richten op kapitaal binnenhalen. Brengt meteen een goede start met zich mee en zo ook de mogelijkheid door te treden en zeker een deel van de markt te veroveren.

Related Posts

No Comments

Leave a Reply